مهر- بررسی‌های میدانی از وام ودیعه مسکن حاکی است ضریب نفوذ این تسهیلات بسیار پایین بوده و تنها ۳ هزار مستأجر توانسته‌اند تا کنون این تسهیلات را دریافت کنند؛ چند بانک هم متقاضی جدید نمی‌پذیرند.

این در حالی است که به گفته یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی تا کنون تنها به ۳ هزار نفر وام ودیعه پرداخت شده است.

پیش از این پیش بینی حاکی از اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به ۷۰۰ هزار نفر تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان بود.

همچنین این تسهیلات که بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی قرار بود با نرخ سود یارانه‌ای ۱۳ درصد پرداخت شود، با مخالفت برخی نهادهای تصمیم‌گیر، با همان نرخ سود ۱۸ درصد به مستأجران متقاضی پرداخت می‌شود.