دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: وقتی شعب بانک‌ها مشتریان اعم از زن و مرد را که حجاب مورد نظر را رعایت نکرده باشند، بخواهند از آن شعبه بانک بیرون کنند یا اجازه ورود آن‌ها را ندهند، به طور قطع مشتری قید آن بانک را می‌زند و اساسا دیگر جویای دریافت هیچ خدمتی از آن بانک نخواهد شد، حتی نسبت به افتتاح سپرده هم اقدام نمی‌کند.

به گزارش ایلنا، «محمدرضا جمشیدی»، درباره جزئیات بخشنامه‌های حجاب و وظایف مدیران شعب بانک‌ها در برخورد با زنان و مردانی که پوشش آن‌ها استاندارد‌های مورد نظر را ندارد، گفت: مدیر شعب بانک‌ها تابع دستورات بوده و موظف هستند دستورات اعلام شده را به اجرا برسانند، اما همین موضوعات باعث شده که برخی افراد مسئولیت ریاست شعبه را قبول نکنند و می‌خواهند که نفر دوم باشند چراکه تمام این مسئولیت‌ها بر گردن مدیر شعبه است.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: در شرایطی که سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش یافته به طور قطع چنین رفتارهایی، منابع بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

جمشیدی گفت: اساسا یکی از مهم‌ترین ماموریت بانک‌های خصوصی که ویژگی و تمایز آن‌ها با بانک‌های دولتی می‌شود، تکریم بیشتر مشتریان بوده و برای جذب بیشتر مشتری به سمت فناوری‌های جدید و راه‌اندازی بانکداری الکترونیکی رفتند و بانک‌های دولتی هم به ناچار برای از دست ندادن مشتریان از بانک‌های خصوصی الگوبرداری کردند، اما همین رفتار‌ها باعث خنثی شدن برنامه‌های بانک خصوصی برای جذب مشتری می‌شود و اساسا باعث از دست دادن مشتریان خواهد شد و قطعا مشتری‌مداری را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

وی تاکید کرد: این شرایط جدید و سختگیری‌ها چند روز است که آغاز شده و باید منتظر تبعات آن باشیم.