باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی گفت: هر کیلو قزل آلا بدون احتساب سود تولیدکننده ۴۰ هزار تومان کمتر از قیمت تمام شده عرضه می‌شود.

آرش نبی‌زاده گفت: قیمت کنونی هر کیلو قزل آلا سر مزرعه ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان است که با قیمت تمام شده اختلاف معناداری دارد. به گفته وی، با مردمی سازی یارانه ها و آزادسازی نرخ نهاده‌ها، قیمت تمام شده هر کیلو قزل آلا ۸۸ هزار تومان و با احتساب ۲۰ درصد سود حدود ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزار تومان سر مزرعه تمام می‌شود. نبی زاده گفت: با استمرار زیان پرورش دهندگان، خشکسالی و کم آبی پیش بینی می‌شود که تولید قزل آلا به ۹۰ تا ۹۵ هزار تن برسد.