مهر-کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، گفت که احتمال «وقفه شدید» در عرضه گاز از روسیه وجود دارد و از کشورها خواست تا برنامه‌های اضطراری خود را برای مقابله با شوک‌های عرضه به روز کنند.

سیمپسون، گفت که احتمال «وقفه شدید» در عرضه گاز از روسیه وجود دارد و از کشورها خواست تا برنامه‌های اضطراری خود را برای مقابله با شوک‌های عرضه به روز کنند و در صورت امکان از سوخت‌های دیگر برای صرفه جویی در گاز استفاده کنند.

سیمپسون پس از نشست وزرای انرژی اتحادیه اروپا در روز دوشنبه گفت: «از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، ما می‌دانستیم که یک اختلال بسیار شدید محتمل است و اکنون محتمل به نظر می‌رسد».

ماه آینده، کمیسیون اروپا طرحی را به کشورهای اتحادیه اروپا ارائه خواهد کرد تا آمادگی‌های آنها را برای شوک‌های گازی بیشتر هماهنگ کنند، در حالی که روسیه قبلاً عرضه ۱۲ کشور از ۲۷ کشور این بلوک را کاهش داده یا کاهش داده است.