ایسنا- به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی افراد جامانده تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و همچنین مددجویان بهزیستی برای دریافت سهام عدالت نیازی نیست برای ثبت‌نام به هیچ کجا مراجعه کنند. شواهد حاکی از این است که پرونده اختصاص سهام عدالت به جاماندگان به سرفصل‌های نهایی خود نزدیک می‌شود. قرار است طبق محاسباتی سهام عدالت به برخی از افرادی که تاکنون مشمول نبوده‌اند نیز تخصیص یابد. یک جامعه‌ آماری نشان می‌دهد ۲۰ میلیون جامانده در پرونده ثبت‌نام سهام عدالت وجود دارند. برخی از نمایندگان مجلس قول تخصیص سهام عدالت به این جاماندگان را داده‌اند.