فارس- رئیس مدیریت آب مناطق غرب افغانستان به فارس گفت: برای مدیریت آب در افغانستان طی 5 سال آینده 85 سد در مناطق مختلف این کشور احداث خواهد شد.پس از گذشته سال‌ها از کارساخت سد آبی سلما در هرات در حکومت گذشته ساخت آن به اتمام رسید و نزدیک به هفت سال است که این سد به بهره برداری رسیده است، اما به دلیل عدم مدیریت درست آب در حوزه غرب افغانستان، این جغرافیا با کمبود آب برای آبیاری زمین‌های کشاورزی مواجه است.

مسؤولان حکومت طالبان در هرات اعلام کردند که در حال حاضر با مشارکت شهروندان تقسیم آب سد سلما برای مزارع آبی در نظر گرفته شده و تمام زمین های کشاورزی امسال آبیاری شدند.