وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی با تصمیم سه قوه حذف شده است، گفت: با همگرایی و همکاری سه قوه باید نقاط ضعف آن شناسایی و رفع شود و ما در حال شناسایی این نقاط هستیم. سیداحسان خاندوزی ادامه داد: از مهر سال ۱۴۰۰ هیچ مصوبه‌ای برای ادامه پرداخت ارز۴۲۰۰ تومانی نداشتیم و با مجوز خاص رهبر انقلاب این اتفاق افتاد.  وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: واقعیت این است که تحریم‌ها باعث شد اقتصاد ما به اجبار در مسیر تحول گام بردارد.