ایرنا- یک کارشناس حوزه مالیات با اشاره به عدالت مالیاتی اعلام کرد: ۴ میلیون مودی مشاغل سال گذشته ۱۷ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند که به طور میانگین هر مودی ۴ میلیون تومان پرداخته و مالیات عمده آنها کمتر از یک میلیون تومان بوده است. «وحید عزیزی» نوشت: ۴ میلیون مودی مالیاتی مشاغل در کشور داریم که در واقع همه مودیان به جز شرکت‌ها و کارمندان حقوق‌بگیر (اعم از تمامی مغازه‌ها، فروشگاه‌ها، پزشکان، وکلا، کارگاه‌ها و...) هستند. پژوهشگر مسائل اقتصادی در فضای مجازی افزود: این ۴ میلیون مودی مشاغل سال گذشته سرجمع ۱۷ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند؛ یعنی به طور میانگین هر مودی ۴ میلیون تومان که پرداختی عمده آنها کمتر از یک میلیون تومان بوده است. این کارشناس حوزه مالیات ادامه داد: سازمان امور مالیاتی اطلاعات متقنی در اختیار دارد، اما با وجود افزایش قیمت‌های شدید سال گذشته و با توجه به ملاحظه شرایط کرونایی، ضرایب سود را نصف کرده و تعدیلات مختلفی در نظر گرفته است و فقط اندکی به این مالیات‌های نزدیک به صفر افزوده که داد ذی‌نفعان درآمده است.