سرپرست معاونت توسعه آبزی پروری سازمان شیلات با اشاره به اینکه قیمت ماهی به کیلویی صد هزار تومان رسیده، گفت: حدود 30 تا 35 درصد نرخ خوراک آبزیان افزایش پیدا کرده و این مسئله بر قیمت تمام شده محصول تاثیر خواهد گذاشت و با بالا رفتن نرخ ماهی قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش پیدا می‌کند.

مرتضی افراسیابی، با بیان اینکه سهم آبزیان از دریافت نهاده‌های یارانه‌دار ناچیز بود، افزود: سهم سازمان شیلات در برداشت و استفاده از نهاده‌های یارانه‌دار وزارت کشاورزی ماهانه حدود 1 تا 2 درصد بود به عنوان مثال اگر حدود 500 هزار تن نهاده‌ یارانه‌دار در فرآیند دام، طیور و آبزیان توزیع می‌شد حدود 5 هزار تن از کنجاله سویا به آبزی‌پروران تزریق می‌شد.افراسیابی با اشاره به تاثیر اصلاح نظام یارانه‌ای بر میزان تولید آبزیان در کشور، گفت: حدود 30 تا 35 درصد نرخ خوراک آبزیان افزایش پیدا کرده است و این مسئله بر قیمت تمام شده محصول تاثیر خواهد گذاشت و با بالا رفتن نرخ ماهی قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش پیدا می‌کند؛ به خصوص در بخش ماهیان سردآبی که حدود 90 تا 95 درصد آن در بازار داخلی مصرف می‌شد.