ایلنا- دبیر انجمن انجمن تولیدکنندگان ماالشعیر و مالت گفت: عدد تولید ماالشعیر در 5 سال گذشته حدود 700 میلیون لیتر در سال بود این در حالیست که سال گذشته میزان تولید ماالشعیر به عدد 400 تا 450 میلیون لیتر رسیده است.

حمیدرضا کمال علوی با اشاره به افزایش 20 تا 25 درصدی نرخ انواع ماءالشعیر، گفت: سازمان حمایت 2 سال است که مجوز نرخ‌گذاری ماءالشعیر برای انجمن را سلب کرده است چراکه آن را مصداق تبانی می‌داند از این‌رو قیمت گذاری به شرکت‌ها محول شده و در صورت نیاز شرکت‌ها از نحوه محاسبه قیمت‌گذاری خود دفاع می‌کند.

وی با بیان اینکه ماندن در بازار رقابتی باعث شده است برندها حداقل حاشیه سود را بر محصول نهایی خود درج کنند، افزود: قیمت 56 قلم مواد اولیه در نرخ ماءالشعیر تاثیر گذار است.