صداوسیما- وزیر راه و شهرسازی گفت: عملیات اجرایی یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در کل استان‌ها آغاز و برای ساخت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد زمین آماده شده است.

رستم قاسمی افزود: برخی از پروژه‌های اقدام ملی پیشرفت ۸ تا ۹ درصدی داشته که این پروژه‌ها با نهضت ملی ادغام شد.