مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی تاکید کرد: برای دریافت وام ازدواج نیازی به ارائه کارت پایان خدمت نیست.

 مصطفی قمری وفا در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: یکی از سایت‌ها عصر امروز خبری دروغین به نقل از برخی شعبات بانکی منتشر کرد مبنی بر اینکه برای دریافت وام ازدواج باید کارت پایان خدمت داشت... این ادعا به شدت تکذیب می‌شود.