وزارت نیرو- مدیر دفتر بهره‌برداری از تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران، از کاهش ۳۰ درصدی ورودی سد‌های پنج گانه تهران در مقایسه با سال گذشته خبر داد.

محمد شهریاری با اشاره به اینکه ورودی سد‌های تهران در سال گذشته 573 میلیون مترمکعب بود افزود: این در حالی است که از ابتدای سال آبی جاری تا 14 فروردین، تاکنون ورودی سد‌های تهران 409 میلیون مترمکعب بوده که این رقم نشان دهنده کاهش 30 درصدی ورودی‌های سد‌های تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون حجم ذخیره شده در مخازن سد‌های تهران 403 میلیون مترمکعب است گفت: این رقم در فروردین سال گذشته 669 میلیون مترمکعب بوده که هم اکنون با کاهش 266 میلیون مترمکعبی ذخیره آب در مخازن سد‌های تهران مواجه هستیم.