خبرآنلاین- همتی به سخنان سخنگوی دولت درباره «دستاوردهای اقتصادی» واکنش نشان داد.

عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در توئیتی خطاب به علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم نوشت: سخنگوی دولت با اشاره  رشد اقتصادی ۳ ماهه پاییز:«دستاوردهای اقتصادی به تدریج خود را نشان می‌دهد.»رشد مثبت اقتصادی ۹ ماهه ۱۴۰۰، فارغ از دلایل آن، خبر خوبی است. سوال: اگر رشد پاییز نشانه دستاورد دولت شما باشد، تداوم رشد نقدینگی و تورم در زمستان هم نشانه دیگری از دستاورد شماست؟