بازار سرمایه- شاخص کل بورس با ۲۰ هزار و ۳۲۷ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۳۴۲ هزار واحد صعود کرد.

شاخص کل با معیار هم وزن هم ۲ هزار و ۸۴۹ واحد افزایش یافت و در رقم ۳۴۱ هزار و ۵۲۰ واحد ایستاد. معامله گران این بازار ۵۶۲ هزار معامله به ارزش ۶۵ هزار و ۷۰۷ میلیارد ریال انجام دادند. معدنی و صنعتی گلگهر، گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، سرمایه گذاری غدیر و پالایش نفت بندرعباس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.