اقتصادنیوز- در بازار خودرو متاثر از قیمت کاهشی دلار و سیگنال مثبت بازار به تصویب طرح واردات خودرو در مجلس روند قیمت‌ها کاهشی شد.

بازار کم کم در آستانه تعیین تکلیف توافق احتمالی برجام روشن تر به دورنما می‌نگرد.

به نظر می رسد در صورت توافق احتمالی وین، مسیر بازار خودرو دوباره دستخوش تغییرات معنادار شود. در واقع خودروبازان از روند قیمت دلار الگوبرداری می‌کنند و این در حالی است که با توافق احتمالی وین شرایط تغییر می‌کند.