تسنیم- پیگیری‌ها از سازمان هدفمندی یارانه‌ها حاکی از تخصیص یارانه ۱۰۰هزارتومانی به ۳۲میلیون نفر است، این درحالی است که ابهامات جدی در خصوص شاخص‌های دهک‌بندی مشمولان دریافت یارانه ایجاد شده است که بایستی وزات کار در این خصوص شفاف‌سازی کند.

سازمان هدفمندی یارانه‌ها در این خصوص تأکید دارد: لیست این چهار دهک به‌همراه مشمولان تحت نظر کمیته امداد و بهزیستی از سوی وزارت تعاون تهیه شده است و بر اساس لیست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی که با دستور رئیس جمهور برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها ارسال شد بر اساس آن پرداختی‌ها را انجام دادیم.گفتنی است، تعداد کل خانوارها 24.4 میلیون واحد است که خانواده‌های یارانه‌بگیر 81 درصد یا معادل 78 میلیون نفر هستند. خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد نیز 12.7 درصد کل خانوارهای کشور هستند.