خبرانلاین- شاخص کل بورس دیروز نسبت به دیگر روزهای هفته رشد کمتری را تجربه کرد.شاخص کل بورس امروز با رشد ۶ هزار و ۶۷۸ واحدی به عدد یک میلیون و ۳۰۱ هزار واحد رسید و شاخص هم وزن نیز با رشد ۲ هزار و ۵۵۵ واحدی به عدد ۳۳۳ هزار و ۲۸۴ واحد رسید.نمادهای شاخص ساز وبملت، خودرو، وتجارت، ومعادن، کگل، خساپا و وپاسار بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص کل گذاشتند و نمادهای خودرو، خساپا، شتران، شبندر، شپنا، فملی و خگستر از نمادهای پرتراکنش امروز بودند.