رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: قیمت بلیت هواپیما در نوروز 1401 افزایش نخواهد داشت. محمد محمدی‌بخش گفت: برای توسعه ناوگان هوایی و افزایش تعداد هواپیماها، منتظر مذاکرات نیستیم و گام‌هایی را برداشته‌ایم که خبر خوب در این باره را تا پیش از نوروز به مردم اعلام می‌کنیم.

وی گفت: یکی از موضوعات مذاکرات، بحث حمل و نقل هوایی هم هست، اما ما در این باره منتظر نمانده‌ایم و خبر جدیدی هم از ایرباس دریافت نکرده‌ایم، اما آنها قاعدتا باید به تعهدات و وعده‌هایشان عمل کنند.رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره کف نرخ بیلت هواپیما در دامنه نرخی توضیح داد: سقف نرخی در دامنه قیمت‌ها اعلام شده و در شورای عالی هواپیمایی هم به تصویب رسیده است و سازمان هواپیمایی بر آن نظارت دارد.