قرن‌نو- ‌‌رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از سال آینده ارز دو نرخی دیگر در بازار نخواهیم داشت و اگر بخواهیم یارانه‌ای را به کالایی تخصیص دهیم به شکل ریالی خواهد بود.

مسعود میرکاظمی با اشاره به بحث حذف ارز 4200 تومانی اظهار داشت: طبق قانون  سال آینده نمی‌توانیم یارانه 4200 تومانی داشته باشیم و فقط می‌توانیم با ریال از دهک‌های کم درآمد حمایت کنیم.

‌‌رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تمام گزارش‌ها و تحلیل‌ها حاکی از این است که یارانه‌ای که از طریق دو نرخی شدن ارز وارد بازار می شود اثر بخش نیست و در سفره مردم  قرار نمی‌گیرد.