خانه زوج روزنامه‌نگار بدلیل بدهی معوق ۱۶ میلیونی از سوی بانک مسکن به مزایده گذاشته شده است.

 یکی از روزنامه‌نگاران با ارسال برگه مزایده برای ایلنا خاطرنشان کرد: ما در سال 1397 و همزمان با ازدواج مان برای خرید ملکی به مساحت 79 متر از بانک مسکن مبلغ 70 میلیون تومان وام گرفتم، که مقرر شد طی 8 سال و با محاسبه سود بانک بیش از 140 میلیون بازپرداخت کنم. تا کنون هم 50 میلیون پرداخت کرده ام و تنها 16 میلیون تومان معوق دارم و طی 4 سال و شش ماه آتی نیز باید مبلغ 75 میلیون به بانک پرداخت کنم.

وی اضافه کرد: با توجه به همه گیری کرونا، من هم مانند بسیاری دیگر از هموطنانم دچار مشکل کاری شدم و بیش از یکسال است که از بیمه بیکاری استفاده می کنم. با این حال تلاش کردم که به تعهداتم در قبال بانک پایبند بمانم. با این وجود فکر نمی‌کردم که بخاطر اقساط معوق 16 میلیونی ملک بنده به مزایده گذاشته شود.