جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد که در نیمه اول امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل، تولید انواع تنباکو بیش از ۳.۵ برابر و صادرات تنباکوی معسل نزدیک به ۵.۵ برابر شده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در شش ماهه اول امسال مجموع تولید تنباکو در کشور به ۲۴۴۴ تن رسیده که نسبت به تولید ۶۶۹ تنی در مدت مشابه سال گذشته ۲۶۵.۳ درصد رشد داشته و بیش از ۳.۵ برابر شده است. همچنین در حال حاضر ۴۳ واحد در حال تولید تنباکو هستند که نسبت به فعالیت ۳۶ واحد در مدت مشابه سال قبل ۱۹.۴ درصد افزایش یافته است.