رویداد 24- در مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت دخانیات ایران که دیروز برگزار شد، به هر خبرنگار یک باکس سیگار بهمن اهدا شده است.به تازگی محمد شیخان، مدیریت شرکت دخانیات را برعهده گرفته است. وی معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور اسبق بود که ریاست آن دفتر برعهده اسفندیار رحیم مشایی بود. وی از جمله کسانی بود که همراه با مشایی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 حاضر شده بود.