ایسنا-  مدیر سد زاینده رود با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها ۱۴ درصد سد زاینده رود آب دارد، گفت: سامانه بارشی اخیر توانست به صورت مقطعی ورودی سد زاینده رود را افزایش دهد.سیدمجتبی موسوی درباره آخرین وضعیت سد زاینده رود با توجه به بارش های اخیر، اظهار کرد: ذخیره سد زاینده رود ۱۶۸.۹ میلیون مترمکعب و ورودی آن ۱۱.۹ و خروجی سد حدود  ۱۲ مترمکعب بر ثانیه است.وی تاکید کرد: در حال حاضر سد زاینده رود تنها ۱۴ درصد آب ذخیره دارد.موسوی با اشاره به وضعیت بارش ها، گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، میزان بارش ها در سرشاخه های کوهرنگ ۹۷.۶ میلیمتر بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۷۳ میلیمتر و در میانگین بلندمدت ۱۹۰ میلیمتر بود، کاهش بارش داشته‌ایم.