ایلنا- سخنگوی گمرک ایران گفت: در ایران براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا، برای برخورد با ورود کالاهایی که هم به لحاظ ممنوعیت شرعی و هم ممنوعیت قانونی یا محدودیت مجاز نیستند و نباید وارد شوند؛ این کالاها باید نرخ‌گذاری و قیمت‌آنها به روز شود.

روح‌الله لطیفی درباره انتشار فهرستی از نرخ به روز شده انواع مشروبات الکلی اظهار داشت: براساس قانون هر کالای مکشوفه قاچاق چه ممنوعه شرعی، چه ممنوعه قانونی و چه ممنوعه با محدودیت زمانی مصوب دولت باشد، باید برای اخذ جریمه ارز‌ش‌گذاری شوند که این ارزش‌گذاری از طریق سامانه‌های موجود به صورت سیستمی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این کالاها در ایران ممنوع است اما در کشورهای دیگر استفاده از آنها ممنوعیت ندارد و قیمت‌گذاری شده‌اند. سامانه‌ای تحت نظارت سازمان جهانی گمرک فعال است که تمام کالاهایی که در دنیا دارای یک ماهیت مستقل هستند و در سازمان جهانی گمرک شناسایی شده‌اند،‌ در این سامانه ارزش‌گذاری و قیمت‌ آنها اعلام می‌شود.