خبرآنلاین- رییس کل اسبق بانک مرکزی به اظهارات مقامات دولتی در خصوص عدم استقراض از بانک مرکزی واکنش نشان داد.

عبدالناصر همتی، در توییتی در صفحه شخصی خود اضافه کرد: اعلام شد که از شهریورماه هیچگونه اسقراضی از بانک مرکزی نبوده است.

او ادامه داد: خوب است بدانیم تامین کسری از طریق فشار به بانک‌ها وصندوق‌های آنها نیز منجر به اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی می‌شود که شده است. نتیجه استقراض غیرمستقیم و بسط پایه پولی است. وی تاکید کرد: آمارهای پولی پایان مهرماه مشخص می‌کند.