معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ارمنستان به دنبال ساخت جاده ترانزیتی جدید از ایران تا گرجستان است که برای مشارکت در ساخت این مسیر جدید که کشورمان را گرجستان می‌رساند، اعلام آمادگی کرده‌ایم.

خیرالله خادمی در گفت‌وگو با ایلنا از مذاکره با ارمنی‌ها برای احداث یک کریدور جدید خبر داد و گفت: البته این کریدور جدید ترانزیتی جدا از ساخت مسیر جایگزین گوریس- قاپان است و درباره ساخت مسیر جایگزین یا همان جاده تاتو هم به توافقاتی رسیدیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در سفری که بنا به دستور وزیر راه وشهرسازی از مسیر جایگزین قاپان- گوریس بین دو کشور آذربایجان و ارمنستان و مسیر مستقل ایران به ارمنستان انجام شد، با وزیر زیرساخت این کشور و معاونان مربوطه در حوزه احداث زیرساخت‌ها جلساتی فشرده و موثری برگزار کردیم و برای زمان بندی رفع مشکل به وجود آمده مذاکراتی داشتیم خوشبختانه به تصمیمات خوبی هم رسیدیم.

خادمی گفت: در حال حاضر یک مسیر ارتباطی از مرز نوردوز در آذربایجان شرقی تا مرکز کشور ایروان به طول حدود 400 کیلومتر وجود دارد که این مسیر به عنوان کریدور شمال- جنوب به مرز گرجستان می‌رسد و عملا این مسیر بخشی از کریدور شمال- جنوب کشورمان محسوب می‌شود که از این مسیر از طریق ارمنستان و گرجستان به حوزه قفقاز و در نهایت به اروپا متصل می‌شویم.

آذربایجان برای ناوگان ایرانی سختگیری می‌کند

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل ادامه داد: در محدوده نوردوز به ایروان که حدود 400 کیلومتر است، حدود 21 کیلومتر از آن مسیر با توجه به تحولات اخیر، جزو خاک اذربایجان به حساب می‌آید که در حال حاضر کشور اذربایجان برای همین مسیر کوتاه برای ناوگان ایرانی عوارض سختگیرانه‌ای در نظر گرفته است .

وی با بیان اینکه آذربایجان برای همین محدوده که تنها یک پست وجود دارد و مسیر کوتاهی است، مانند ورود به یک کشور با مسیر طولانی عوارض دریافت می‌کند، گفت: مسافت عبوری برای کامیون‌های ایرانی برای عبور از آذربایجان کمتر از 20 کیلومتر است. همین موضوع اخذ عوارض سختگیرانه و علاوه بر این موانعی هم برای عبور ناوگان ایرانی ایجاد کرده‌اند باعث شده که برای ساخت کریدور جدید و مسیر جایگزین با ارمنستان وارد مذاکره شویم.

خادمی تاکید کرد: معتقدیم کشور آذربایجان عوارض بیشتری از ناوگان و مسافران ایرانی دریافت می‌کند و این موضوع تحمیل عوارض اضافه مورد اعتراض ایران است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مذاکرات انجام شده با طرف ارمنی گفت: درباره دو موضوع با کشور ارمنستان وارد مذاکره شدیم. اول اینکه باید سریعا یک مسیر جایگزینی ایجاد شود که دیگر از خاک آذربایجان ترددی انجام نشود و این موضوع برای ارمنی‌ها هم حایز اهمیت و خواست آنها هم است. بنابراین احداث مسیر جایگزین در دو واریانت موضوع مورد توافق بود و در برنامه کار قرار گرفته است.

وی افزود: واریانت اول عملا از قاپان به سمت تاتو است و از تاتو به سی سیان می‌رود. از آنجایی که شهر تاتو یک شهر تفریحی است، جاده‌ای آسفالت شده دارد اما با جاده آنتی پس از حدود 21 کیلومتر از منطقه گوریس به این مسیر می‌رسیم که طول این جاده جایگزین، حدود 30 تا 35 کیلومتر و بخشی از آن جاده اسفالته است و مشکلی در آن محدوده وجود ندارد. بخش باقی مانده آن حدود 20 کیلومتر بوده که 10 کیلومتر آن آسفالت باقی مانده و تا سه هفته آینده عملیات آسفالت این محدود را به پایان می‌رسد البته باید توجه داشت که در این منطقه در آستانه فصل سرما، بارندگی‌ها آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل ادامه داد:بنابراین با تکمیل این جاده یک راه جایگزینی موازی جاده قبلی ایجاد خواهد شد تا بدون عبور از اذربایجان به ارمنستان متصل شویم.