رئیس اتاق تهران گفت: آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه اعلام کرده‌اند که ۶۳ میلیارد دلار در سال یارانه انرژی پرداخت می‌شود. مسعود خوانساری افزود: از سوی دیگر آژانس بین‌المللی انرژی هم در گزارشی عنوان کرده است که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در ایران ۹۸۶ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت شده که به صورت میانگین می‌شود سالانه بیش از ۹۸ میلیارد دلار که از رقم آقای میرکاظمی بیشتر است. اما اگر همین رقم ۶۳میلیارد دلار را هم در نظر بگیریم در واقع میانگین سهم هر ایرانی از یارانه انرژی ۱۹ میلیون تومان در سال خواهد بود.