نود اقتصادی-  عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن تهران: بعید می‌‎دانم بیشتر از سالی ۲۰۰ هزار واحد مسکن بتوانیم بسازیم. اکبر میرشفیعی گفت: برای ساخت سالی یک میلیون واحد مسکن، ۴۰۰ هزار هکتار زمین و ۴۸۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که دولت چنین  منابعی را ندارد.