مرکز آمار ایران میزان افزایش قیمت برخی از اقلام سفره خانوار در گروه‌های مختلف را اعلام کرد .

به گزارش توسعه ایرانی به نقل از مرکز آمار ایران در گروه سبزیجات و حبوبات، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «هویج فرنگی» با ٧٠,٥ درصد، «قارچ» با ١٤.٧ درصد و «گوجه فرنگی» با ٩.٩ درصد مربوط است. همچنین در این گروه «سیبزمینی» با ٤.٩ درصد و «بادمجان» با ٤.١ درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. بر این اساس در گروه نان و غلات ، اقلام «برنج ایرانی درجه یک» با ٣,٤ درصد ،«شیرینی خشک» و «رشته آش» با ٢.٥ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.