تسنیم- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظام بانکی فعلی که برای اعطای تسهیلات، وثیقه محور است ثروتمندان را به فقرا ترجیح می‌دهد و نابرابری‌ها را تعمیق می‌کند. احسان خاندوزی، درباره موضوع خلق پول و پشتیبانی از تولید افزود: بانک‌های کشور 97 درصد پول و نقدینگی را منتشر می‌کنند و تخصیص می‌دهند. وی گفت: گاهی بانک‌ها به جای صرف این پول‌ها در بخش‌های مولد با انحراف پول از بخش واقعی، باعث تخریب اقتصاد می‌شوند.خاندوزی درباره حکمرانی شرکتی و نظارت بر بانک‌ها افزود:اگر منافع بانک‌ها اقتضا نکند که وارد تولید شوند نهاد نظارتی باید در این خصوص اقدام کند.