فارس-  دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به افزایش 60 درصدی قیمت رب گوجه فرنگی، گفت: علاوه بر افزایش قیمت مواد مصرفی کاهش کیفیت گوجه فرنگی به علت کم‌آبی و گرما نیز باعث افزایش هزینه تولید رب گوجه فرنگی شده است.  بررسی قیمت رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی نشان می‌دهد که قیمت این محصول خوراکی برای مصرف‌کننده طی ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته و قیمت مصرف‌کننده این محصول خوراکی در برندهای مختلف و در قوطی های ۸۰۰ گرمی بین ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۵ هزار تومان  است.