عراق تصمیم بریتیش پترولیوم برای خروج از میدان نفتی بزرگ رمیله را تایید و اعلام کرد شرکت جدید بصره انرژی جایگزین این شرکت انگلیسی خواهد شد. به گزارش رویترز، عراق در روز سه شنبه طرح بریتیش پترولیوم برای کنار گذاشتن عملیات‌های خود در این کشور را تایید کرد. این شرکت نفت انگلیسی قصد دارد تمرکز خود را به سرمایه‌گذاری‌های کم کربن تغییر دهد.