فارس- سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر گفت: اعضای این انجمن مصوبه خود در خصوص افزایش قیمت 15 درصدی تایر از ابتدای شهریور ماه را ملغی کردند. هفته پیش تولیدکنندگان تایر در جلسه ای افزایش 15 درصدی قیمت تولیداتشان را از ابتدای شهریور ماه مصوب کردند و بر این اساس مقرر شد نرخ های جدید از روز نخست ماه جاری اعمال شود اما پس از گذشت سه روز از موعد تعیین شده، سخنگوی انجمن تایر از تصمیم جدید تایرسازان برای لغو این مصوبه خبر داد. مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر با بیان اینکه در جلسه قبلی انجمن، افزایش 15 درصدی قیمت تایر و اعمال آن از ابتدای شهریورماه مصوب شده بود، اظهار داشت: فعلا اجرای این مصوبه عقب افتاده و تولیدکنندگان این رشد قیمت را ملغی کرده‌اند.