توسعه ایرانی- سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به اینکه روز سه شنبه مصرف برق از ۶۷ هزار و ۱۲مگاوات گذشت، اعلام کرد با ۱۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف برق محدودیت‌ها کاهش خواهد یافت. مصطفی رجبی مشهدی گفت: روز سه شنبه شاهد ثبت رکورد بی‌سابقه‌ای در نیاز مصرف برق به میزان ۶۷ هزار و ۱۲ مگاوات بودیم که باعث شد ناترازی تولید و مصرف برق به بیش از ۱۲ هزار مگاوات برسد که دلیل آن وارد مدار شدن صنایع عمده است. رجبی مشهدی افزود: در حال حاضر نیاز مصرف برق در استان‌هایی مانند یزد و هرمزگان ۲۴ درصد و در مناطق شمالی ۳۰ درصد نسبت به روز مشابه سال گذشته افزایش یافته است.