توسعه ایرانی-  سخنگوی گمرک گفت: دیروز با عبور سه کامیون محموله صادراتی، مرز میلک بازگشایی شد. سید روح‌اله لطیفی افزود: با بازگشایی مرز میلک هر سه مرز رسمی ایران با افغانستان باز هستند و روند صادرات کالاهای ایرانی از طریق تجار و شرکت‌های حمل افغانستانی به این کشور ادامه دارد. وی بیان‌داشت: مرز میلک در استان سیستان و بلوچستان از روز جمعه به دلیل تحولات نزدیک به مرز تا فراهم شدن شرایط امن، بسته شده بود که از دیروز بازگشایی شد. به گفته لطیفی، مرزهای دوغارون در استان خراسان رضوی و ماهیرود در استان خراسان جنوبی هم  فعال هستند.