ایسنا-نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور گفت: قیمت مرغ برای مصرف کننده نباید بیشتر از ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان باشد و فروش مرغ با قیمت های ۴۰ هزارتومان و یا چند نرخی شدن آن در بازار سودجویی است و دستگاه های نظارتی باید به آن ورود کنند. حبیب اسدالله نژاد، در این باره گفت: بعد از اینکه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور قیمت مرغ زنده را ۱۷هزار و۱۰۰ تومان و قیمت مرغ گرم برای مصرف کننده را ۲۴هزار و۹۰۰ تومان مصوب کرد شاهد افزایش قیمت مولفه های تولید از سوی دولت و بازار بودیم که میزان اثر این افزایش قیمت مولفه‌های تولید به ازای هرکیلو گرم مرغ حدود ۲۰ درصد بود.