توسعه ایرانی - با وجود اینکه در روزهای گذشته اعلام شد به دلیل افزایش مصرف شهروندان تهرانی، آب مشترکین پرمصرف قطع خواهد شد، دیروز وزارت نیرو اعلام کرد این امر با توجه به مشارکت شهروندان از دستور خارج شد. محمدرضا بختیاری گفت: اخطارهای متعدد شرکت آب و فاضلاب استان تهران از ابتدای تیرماه برای اولین بار سبب کاهش مصرف بین مشترکان پرمصرف و بدمصرف شده است و امیدواریم این روند در آینده نیز تداوم داشته باشد؛ چراکه امسال منابع آبی در شرایط نامناسبی هستند و اگر این همراهی و همدلی شهروندان ادامه نداشته باشد، تأمین آب شرب در تهران با معضلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.