توسعه ایرانی- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران از ممنوعیت کشت تابستانه در استان تهران خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، مصرف آب تهران باید تا سال ۱۴۰۵ به میزان ۴۲۰ میلیون مترمکعب کاهش یابد.  یوسف رضاپور، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران گفت: در حالی که کمتر از 70 روز تا پایان سال آبی جاری باقی مانده، شاهد کاهش 36 درصدی بارش‌ها نسبت به زمان مشابه سال آبی قبل هستیم و پیشبینی می‌شود که در پاییز نیز هوا گرم‌تر شود. وی افزود: دراستان تهران جمعیتی بالغ بر 13 میلیون نفر سرشماری شده است که با در نظر گرفتن جمعیت سیار، این جمعیت به 15.5 میلیون نفر می‌رسد، لذا بحث شرب استان تهران حساسیت زیادی دارد.