ایلنا- رئیس اتحادیه نانوایان سنتی از درخواست برای افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت نان در سال ۱۴۰۰خبر داد و افزود: شرکت حمل و نقل آرد، تصمیم به افزایش ۳۰۰ درصدی کرایه حمل دارد. بیژن نوروز مقدم درباره آخرین تصمیمات در حوزه قیمت نان، گفت: طی 10 سال اخیر تنها سه بار در سال‌های 91، 93 و 98 قیمت نان تغییر داشته، درحالی که هزینه تولید و تورم به ویژه در 2سال اخیر رشد بسیاری داشته است. وی ادامه داد: ما در سال 99 آنالیز قیمت تولید نان را بر اساس هزینه تمام شده تولید و تورم سالیانه آماده و آن را در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دادیم. بر اساس آنالیز تهیه شده قیمت نان در سال گذشته باید 70 تا 75 درصد افزایش می‌یافت، اما تصمیمی در این ارتباط گرفته نشد و وعده تصمیم درباره آن را در ماه‌ها بعد دادند. وی افزود: در سال‌جاری فقط شرکت حمل و نقل آرد اعلام کرده است که به دلیل افزایش هزینه‌های جانبی کرایه حمل را 300 درصد افزایش خواهد داد.