جمعی از کارکنان شرکتی پایگاه‌ها و مراکز خدمات جامع سلامت استان قم برای پیگیری مطالبات صنفی خود به دفتر نماینده قم در مجلس مراجعه کردند.

به گزارش ایلنا، این کارکنان که پیش از این در پیگیری تبدیل وضعیت شغلی خود با سفر به تهران مقابل ساختمان وزارت بهداشت و مجلس تجمع کرده بودند، در پی تداوم بی‌توجهی مسئولان وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس، روز پنجشنبه با مراجعه به دفتر «علیرضا زاکانی» نماینده قم در مجلس خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

آنها می‌گویند وزارت بهداشت قصد دارد با حذف همه مراکز خصوصی، همه نیروهای حجمی را به یک شرکت پیمانکار منتقل کند که با مخالفت کارکنان روبه‌رو شده است.

طبق این گزارش، این کارکنان بخشی از نیروهایی هستند که از طریق شرکت‌های پیمانکاری در پایگاه‌ها و مراکز خدمات جامع سلامت استان قم مشغول کارند که با وجود تشابه نزدیکی که میان حرفه آنها با برخی نیروهای پیمانی و رسمی وجود دارد، دستمزدهایی که به آنها پرداخت می‌شود بسیار کمتر است و آنها تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به پیمانی دارند.