ایرنا- رییس سازمان امور مالیاتی گفت: اطلاعات کامل خودروهای لوکس موجود در کشور در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و به محض تصویب و ابلاغ آئین‌نامه‌های اجرایی اخذ مالیات از آنها در دولت، این قانون به اجرا درخواهد آمد. «امیدعلی پارسا»گفت : در حال حاضر اطلاعات کامل خودروهای لوکس موجود در کشور در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. وی افزود: آیین نامه‌های اجرایی اخذ این مالیات به دولت فرستاده شده و روز گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید. این آیین‌نامه‌ها بعد از طرح در هیات دولت، تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ می‌شود. از آنجایی که سازمان امور مالیاتی اطلاعات لازم را در اختیار دارد، به سرعت بعد از ابلاغ این قانون، مالیات بر خودروهای لوکس را اخذ خواهد کرد.