فارس-سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی با اشاره به احتمال تشکیل جلسه‌ای تحت عنوان «شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی» و اتخاذ تصمیم در مورد قیمت شیرخام گفت: وزارت جهاد از اصلاح قیمت شیرخام بدون اعلام اصلاح قیمت محصولات لبنی پرهیز کند. سید محمدرضا بنی‌طبا سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی گفت: افزایش هزینه‌های تولید شیرخام برای دامداران کشور یک واقعیت غیر قابل کتمان است که دلیل اصلی آن ضعف در توزیع نهاده‌های دامی و افزایش قیمت چند برابری علوفه به دلیل بروز خشکسالی است. بنی طبا افزود: «صنایع لبنی حتما مدافع منافع دامداران کشور به عنوان تامین کنندگان اصلی صنعت لبنیات هستند، اما اتخاذ تصمیم در مورد قیمت شیرخام بدون اصلاح قیمت محصولات لبنی حتما به ضرر مصرف کننده، تولید کننده محصولات لبنی و تولیدکنندگان شیرخام است.»