ایسنا- نائب‌رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی گفت: مرغداران، مرغ‌هایشان را با نرخ مصوب عرضه می‌کنند اما اینکه همین مرغ‌ها با قیمت مصوب به دست مردم نمی‌رسد، نشان‌دهنده این است که در مسیر کشتارگاه تا واحدهای صنفی قطعا تخلف و سودجویی رخ می‌دهد.  حبیب اسدالله‌نژاد در پاسخ به اینکه چرا قیمت مرغ همچنان رو به افزایش است، گفت: در حال حاضر مرغداران مرغ‌هایشان را با قیمت مصوب یعنی ۱۷هزار و ۱۰۰ تومان درب کشتارگاه تحویل می‌دهند و این موضوع برای ما نیز جای سوال دارد که در کشتارگاه و بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد که قیمت مرغ افزایش می یابد؟ وی ادامه داد: البته ممکن است برخی از مرغداری‌ها با توجه به توافقات خود با کشتارگاه‌ها ۵۰۰ تومان به قیمت مرغ اضافه کنند ولی این مقدار هم باعث گرانی مرغ نمی‌شود.