ایلنا- مدیر عامل آبفای استان تهران با بیان اینکه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل میزان مصرف ۲.۵ درصد افزایش یافته، گفت: اگر مردم ۵ درصد کاهش مصرف داشته باشند ۲۰۰ هزار متر مکعب یعنی به اندازه یک شهر ۵۰۰ هزار نفری در مصرف آب صرفه‌جویی می‌شود. محمدرضا بختیاری، درباره وضعیت تامین آب در تهران با توجه به خشکسالی اظهار داشت: امسال به لحاظ میزان بارندگی در سطح کشور سال ویژه‌ای است، میزان بارش تقریبا  نسبت به سال قبل منفی است مضافا اینکه در تهران ذخیره برفی هم مناسب نیست.  وی افزود: وقتی از آذر ماه متوجه این موضوع شدیم که اوضاع بارندگی خوب نیست و پیش‌بینی این بود که امسال سال کم آبی داشته باشیم، بنابراین کمیته مشترک بین آبفا و آب منطقه‌ای استان جهت رهاسازی هوشمند منابع آب سدها تشکیل شد و تمهیدات لازم بعمل آمده اگر مردم رعایت کنند امیدواریم تابستان را بدون مشکل سپری کنیم.  مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران تاکید کرد: واقعیت این است که در تهران شرایط حدی است و اگر مرم رعایت نکنند ممکن است دچار مشکل شویم، ولی فعلا مطابق برنامه‌ریزی‌ها و آمادگی‌هایی که ایجاد  شده، مشکل خاصی نخواهیم داشت.