توسعه ایرانی- اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، اتباع خارجی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ برای صدور و تمدید مجوزها و پروانه‌های دولتی نیازی به مفاصا حساب مالیانی ندارند.

اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در جلسه روز گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا تا پایان شهریور ماه برای تمدید و صدور همه مجوزها و پروانه‌های دولتی نیازی به دریافت مفاصا حساب مالیاتی نیست.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده که متقاضیان استفاده از خدمات اتباع خارجی نیز مشمول معافیت مالیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا می‌شوند و براین اساس در دوره مذکور از ارائه مفاصا حساب مالیاتی معاف می‌شوند.  هم اکنون ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از اتباع خارجی در ایران فعالیت می‌کنند.