برنا -  دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، مصوبه هیئت دولت درباره جریمه مختل‌کنندگان کلاب هاوس را متوقف کرد. با توجه به این حکم، اختلال غیرقانونی در کلاب هاوس ادامه‌دار خواهد بود و جریمه اپراتورهای متخلف هم متوقف خواهد شد.