توسعه ایرانی- طبق گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی دیروز با برگشت خوردن تراکنش‌های فاقد کد شهاب در پایا و تراکنش‌های ساتنا که حساب آن توسط بانک عامل به بانک مرکزی معرفی و در سامانه سیاح ثبت نشده است، دو گام مهم برای شفافیت تراکنش‌های بانکی برداشته شد. در این زمینه، مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در یک پیام توئیتری نوشت: امروز دو گام مهم برای شفافیت تراکنش‌های بانکی برداشته شد؛ اولین گام این است که تراکنش‌های فاقد کد شهاب در پایا برگشت می‌خورد. وی افزود: همچنین، تراکنش‌های ساتنا که حساب آن توسط بانک عامل به بانک مرکزی معرفی و در سامانه سیاح ثبت نشده است، برگشت می‌خورد. بنابراین، به زودی شاهد عدم وجود تراکنش‌های بدون هویت در شبکه بانکی خواهیم بود.