توسعه ایرانی- متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی تهران در اسفند سال 1399 با جهشی 94 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1398 به 30.2 میلیون تومان رسید.

بر اساس این گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی  معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی پایتخت در اسفند سال 1399 با 6.6 درصد افزایش نسبت به بهمن‌ ماه به 30.27 میلیون تومان رسید.

این در حالی است که در اسفند سال 98 متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران  تنها 15.6 میلیون تومان به ثبت رسیده و در در سال 99 قیمت مسکن رشد نجومی 93.7 درصدی را تجربه کرده است.