رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: نزدیک به ۱۷۰ هزار نفر از نیروی انسانی دولت را با خروجی طبیعی و کنترل ورودی کم کرده ایم.

به گزارش فارس، جمشید انصاری با اشاره به اینکه در دوران کرونا برای سبک کردن حضور کارکنان و در راستای کاهش تردد، دستور دورکاری را دنبال کردیم، افزود: در دستگاه‌های ستادی بخش قابل توجهی از کار‌ها با تغییر مواجه شده است، دستگاه‌های اجرایی خدمات مستقیمی را به مردم ارائه می‌دهند.

وی اظهار کرد: پژوهشی را از فروردین ماه تا آبان ماه در سازمان اداری و استخدامی انجام دادیم، در این مدت در ۸۹ دستگاه اجرایی کشور وضعیت دورکاری کارکنان را مورد بررسی قرار دادیم که حدود یک میلیون و ۱۸۰ هزار کارمند دولت و مدیران ما در این پژوهش مورد نظر سنجی قرار گرفتند و ما نتایج جالبی را به دست آوردیم.

رضایت 75 درصدی از شرایط دورکاری

انصاری افزود: از منظر مدیران و از منظر کارکنانی که دور کاری انجام می‌دادند نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تقریباً حدود ۷۵ درصد از مدیران ما از نتیجه دور کاری کارکنان خود راضی بودند و به تعبیر آن‌ها دورکاری کارکنان به میزان ۷۵ درصد موجب شده تا کار‌ها انجام شود و ۲۵درصد کار‌ها به سرعت انجام نشده است. در بین کارکنان، رضایتمندی از دورکاری بیشتر بوده است و حدود ۷۹ درصد از کارکنان دورکار از این موضوع ابراز رضایت کردند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: دور کاری افراد در شرایط کرونایی به این دلیل نیست که به این افراد در سازمان ها نیازی نیست بلکه شرایط کاری آنها امکان دورکاری را دارد.

انصاری تصریح کرد: ۱۲ تا ۱۵ درصد از کارکنان در شرایط کرونایی دورکار شده اند.از ۸۹ دستگاه سازمانی که امکان دورکاری داشته اند ۹ دستگاه اصلا دورکاری نکرده‌اند.

وی تاکید کرد: چارچوب دورکاری مختص دوران کرونا نیست و سازمان‌هایی که زیرساخت دورکاری داشته باشند بعد از شرایط کرونایی هم امکان دورکاری دارند.

 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بیان اینکه۳۰ درصد از پست های سازمانی در دولت باید چابک سازی شوند، گفت: اصلاح ساختار دولت از منظر نیروی انسانی ،پست‌های سازمانی، چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت تقریباً از حدود دهه ۷۰ در دستور کار دولت های مختلف بوده است. دولت یازدهم و دوازدهم در طول دو برنامه اصلاح اداری این موضوع را به عنوان یکی از محورهای برنامه اصلاحات اداری در دستور کار خود قرار داده است و تکالیف روشنی در قانون برنامه ششم توسعه مجلس بر عهده دولت گذاشته شده است.

170 هزار نفر از نیروی انسانی دولت کم شد

انصاری با اشاره به اینکه چیزی نزدیک به ۱۷۰ هزار نفر از نیروی انسانی دولت را کم کرده ایم افزود: روش کاستن از نیروها خروجی طبیعی و کنترل ورودی بوده است یعنی ما هیچ برنامه‌ای برای اخراج کارکنان و یا بازخرید آنها نداریم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه حدود ۳۰ درصد رشد اقتصادی باید از محل بهره‌وری باشد عنوان کرد: رویه‌ها و دستورالعمل‌ها به گونه ای تنظیم شده تا دستگاه‌ها بتوانند به ارتقاء بهره‌وری حوزه مسئولیت خودشان نظارت و در جهت ارتقاء بهره‌وری تلاش کنند.

وی خاطرنشان کرد: مردم به دستگاه‌های اجرایی رضایتمندی بیشتری را نشان داده اند، لذا دستگاه‌هایی که بیشتر مورد مراجعه مردم قرار می‌گیرند ، آنهایی هستند که اساساً خدمات به مردم ارائه می‌دهند مثلاً دانشگاه ها محل ارائه خدمات به مردم نیست. دانشجوها و اساتید با دانشگاه‌ها در ارتباط هستند ولی مردم به بیمارستان ها مراجعه می‌کند و از آنها خدمات دریافت می‌کنند .

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: قبل از جشنواره شهید رجایی از میزان رضایتمندی مردم در ۲۴ دستگاه اجرایی نظرسنجی به عمل آمد و میزان رضایتمندی حدود ۶۰ درصد به صورت میانگین بود.